O papel do hacker na socializacao dos saberes científicos e tecnológicos

a definir.